Externe Uitgevende CA's

Openbare openbaarmaking van externe uitgevende CA’s

Het uitgeven van CA’s die aan een openbaar vertrouwde QuoVadis Root zijn gekoppeld, moet ofwel technisch beperkt zijn, of een onafhankelijke audit ondergaan en openbaar worden gemaakt in de Repository op de QuoVadis-website.

De volgende openbare bekendmaking omvat externe uitgevende CA’s die niet technisch beperkt zijn en onder hun eigen onafhankelijke audits vallen.

Siemens

Repository

Auditrapporten ETSI TS 102042 V2.4.1