Gebruiksvoorwaarden

Door toegang te krijgen tot deze website en de pagina’s ervan, evenals tot de producten, diensten, informatie, tools en documenten («website») die daarin zijn opgenomen of beschreven, verklaart u dat u de volgende gebruiksvoorwaarden hebt begrepen en geaccepteerd.

Website-eigendom, handelsmerkrechten en auteursrechten

QuoVadis en andere merknamen op deze website zijn handelsmerken en servicemerken of gedeponeerde handelsmerken of servicemerken van de QuoVadis Group en/of haar directe of indirecte dochterondernemingen (“QuoVadis” of “wij”). Tenzij anders vermeld, is alle inhoud op deze website beschermd door QuoVadis. QuoVadis behoudt alle rechten (met name auteursrechten en handelsmerkrechten) op alle inhoud op deze website en zal alle wettelijke opties uitoefenen om deze rechten af ​​te dwingen.

Geen garantie – geen aansprakelijkheid

De informatie op deze website wordt aangeboden “zoals het is” en “zoals beschikbaar”. QuoVadis sluit elke garantie uit dat de toegang tot deze website ononderbroken of foutloos zal zijn, defecten zullen worden verholpen en er geen virussen of andere schadelijke componenten zullen worden overgedragen bij het gebruik van de website. QuoVadis verwerpt hierbij, voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wet- en/of regelgeving, elke uitdrukkelijke, wettelijke of impliciete garantie met betrekking tot deze website en voor alle resultaten die voortvloeien uit het gebruik van de website en de inhoud ervan. In het bijzonder alle garanties met betrekking tot de gebruikelijke handelspraktijk, niet-inbreuk, geschiktheid voor een specifiek doel of gebruik, evenals alle garanties die zijn afgeleid van prestatieontwikkeling, zakelijke gewoonten en/of commerciële gebruiken of hun equivalenten in overeenstemming met de toepasselijke wetten en/of voorschriften van een land. Bovendien aanvaardt QuoVadis geen garantie of aansprakelijkheid voor de juistheid, punctualiteit, geschiktheid, volledigheid of beschikbaarheid van deze website of van de informatie of resultaten die voortvloeien uit het gebruik van de website. Onder geen enkele omstandigheid en onder geen van toepassing zijnde wetten en/of verordeningen, is QuoVadis aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit niet-contractuele, contractuele, foutloze of andere vormen van aansprakelijkheid die het gevolg zijn van toegang of gebruik of de verhinderde toegang of gebruik van deze website of van handelingen of nalatigheden die er uit gegroeid. Het maakt niet uit of het directe, indirecte of accidentele schade, gevolgschade of indirecte schade van welke aard dan ook is. Dit omvat schade als gevolg van handelsverliezen of gederfde winst of claims en claims van derden, zelfs als QuoVadis op de hoogte was van de mogelijkheid van dergelijke schade, claims en claims of redenen heeft om van deze mogelijkheid op de hoogte te zijn.

Links naar andere websites/inhoud van derden

Als u op bepaalde links op deze website klikt, verlaat u deze website. Dergelijke links, adressen of hyperlinks worden alleen verstrekt om redenen van gebruiksvriendelijkheid en informatie. QuoVadis heeft geen van deze websites gecontroleerd die zijn verbonden met onze website of links naar onze website bevatten en wijst elke aansprakelijkheid af voor hun inhoud, producten en diensten of andere aanbiedingen. Het gebruik van links die van deze website naar websites van derden leiden, is op eigen risico.