Wereldwijd geaccrediteerd volgens de hoogste standaard

Gebruikers van certificaatinstanties willen zeker weten dat hun leverancier voldoet aan de strengste beveiligingsnormen. QuoVadis wordt regelmatig gecontroleerd door onafhankelijke instanties en heeft accreditaties die relevant zijn voor de rechtsgebieden en bedrijfstakken van onze internationale klanten. Dit omvat onder andere de accreditatie als gekwalificeerde leverancier van vertrouwensdiensten volgens eIDAS (EU-richtlijn 910/2014) en de Zwitserse ZertES-wetgeving. QuoVadis is ook aanbieder van vertrouwensdiensten voor PKIoverheid, de PKI van de Nederlandse overheid.

EU Qualified Trust Service Provider
QuoVadis is een door het Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) gekwalificeerde aanbieder van vertrouwensdiensten na een certificering door BSI volgens de vereisten van de normen ETSI EN 319 411-1 en ETSI EN 319 411-2 voor het uitgeven van gekwalificeerde certificaten voor elektronische handtekeningen, elektronische zegels, website-authenticatie en gekwalificeerde tijdstempels. Voor deze accreditatie vindt een jaarlijkse controle plaats.
 

 

WebTrust Program for Certification Authorities (CAs)
WebTrust for Certification Authorities evalueert de adequaatheid en effectiviteit van de controlemiddelen die worden gebruikt door een certificaatinstantie. De norm is ontwikkeld door het Amerikaanse Institute of Certified Public Accountants (AICPA) en het Canadese Institute of Chartered Accountants (CICA), en wordt beheerd door Chartered Professional Accountants of Canada. Voor deze accreditatie vindt een jaarlijkse controle plaats.
 

 

WebTrust for Baseline Requirements
WebTrust for Baseline Requirements wordt gebruikt ter evaluatie van de controlemiddelen van een certificaatinstantie, op basis van de ‘Baseline Requirements for the Issuance and Management of Publicly-Trusted Certificates’ van het CA/B Forum Voor deze accreditatie vindt een jaarlijkse controle plaats.
 

 

WebTrust for Extended Validation
WebTrust for Extended Validation wordt gebruikt ter evaluatie van de controlemiddelen van een certificaatinstantie, op basis van de ‘Guidelines for the Issuance and Management of EV Certificates’ van het CA/B Forum Alleen certificaatinstanties met de juiste accreditatie mogen EV SSL-certificaten uitgeven. Voor deze accreditatie vindt een jaarlijkse controle plaats.
 

 

WebTrust for Code Signing
WebTrust for Code Signing wordt gebruikt ter evaluatie van de controlemiddelen van een certificaatinstantie, op basis van de ‘Minimum Requirements for the Issuance and Management of Publicly-Trusted Code Signing Certificates’ van de Code Signing Working Group. Voor deze accreditatie vindt een jaarlijkse controle plaats.
 

 

WebTrust for S/MIME
WebTrust voor S/MIME wordt gebruikt om de controles van een CA te toetsen aan de CA/B Forum "Guidelines for the Issuance and Management of S/MIME Certificates". Alleen voldoende geaccrediteerde CA's mogen publiekelijk vertrouwde S/MIME-certificaten uitgeven. WebTrust voor S/MIME vereist een jaarlijkse audit.
 

 

ZertES Qualified Trust Services Provider
ZertES wordt toegekend door de Zwitserse accreditatiedienst SAS en de Zwitserse federale telecommunicatie-autoriteit BAKOM, op basis van een audit door KPMG. Deze accreditatie is gebaseerd op de Zwitserse wetgeving en de ETSI-normen voor gekwalificeerde certificaataanbieders en tijdstempelautoriteiten. Voor deze accreditatie vindt een jaarlijkse controle plaats.
 

 

PKIoverheid
QuoVadis is een aanbieder van vertrouwensdiensten voor PKIoverheid, de PKI die speciaal is ontworpen voor betrouwbare communicatie binnen en met de Nederlandse overheid, onder de root Staat der Nederlanden.
 

 

Qualified Certification Services Provider, België
QuoVadis is gecertificeerd als uitgever van gekwalificeerde certificaten door de Belgische Federale overheidsdienst Economie – (Kwaliteit en Veiligheid).
 

 

Authorized Certification Services Provider, Bermuda
Onze accreditatie als Authorized Certification Service Provider in Bermuda is toegekend door het ministerie van Energie, Telecommunicatie en e-Commerce, naar aanleiding van een externe review die is omschreven in de Electronics Transactions Act van Bermuda. De norm voor gekwalificeerde certificaataanbieders omvat elementen uit ISO 17799 (waarin best practices voor informatiebeveiliging worden beschreven), EESSI (European Electronic Signature Standardisation Initiative) en WebTrust for Certification Authorities. Voor deze accreditatie vindt een tweejaarlijkse controle plaats.