Identiteitsverificatie op afstand

Identiteitsverificatie op afstand

Identiteitsverificatie op afstand is een nieuwe methode voor de authenticatie van individuen, die volledig online wordt uitgevoerd. QuoVadis biedt identiteitsverificatie op afstand voor klanten van bepaalde producten en services, zoals onze oplossing voor documentondertekening. Dat biedt meer flexibiliteit met betrekking tot de plaats waar de identiteitsverificatie plaatsvindt. Klanten die gebruik willen maken van deze workflow moeten hun identiteitsbewijs uploaden en een selfie aanleveren of een andere identiteitscontrole doorstaan. Daarnaast moeten ze hun persoonsgegevens verstrekken om een QuoVadis-account te kunnen openen. Hieronder vindt u de specifieke stappen van de workflow en informatie over de privacy van uw gegevens.

Welke gegevens worden verzameld?

Voor de identiteitsverificatie op afstand verzamelen onze verificatiemedewerkers de gegevens die noodzakelijk zijn voor het leveren van onze services. We respecteren uw privacy en gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het leveren van de gevraagde producten en services. Als onderdeel van dit proces verzamelen en verwerken we de volgende persoonsgegevens:

 • De informatie die u verstrekt bij het aanmaken van uw account (zie ‘Welke gegevens worden verzameld’ in de Privacyverklaring inzake certificaat- en ondertekeningsdiensten van QuoVadis voor de informatie die we tijdens dit proces verzamelen).
 • Een afbeelding van het identiteitsbewijs dat u verstrekt om uw identiteit te verifiëren. Met deze afbeelding verzamelen en verwerken we de informatie op uw identiteitsbewijs.
 • Afbeeldingen van uw gezicht om die te vergelijken met de afbeelding op uw identiteitsbewijs.
 • Overige informatie die mogelijk niet op uw identiteitsbewijs wordt vermeld, maar die we nodig hebben om uw aanvraag te voltooien, zoals:
  • meisjesnaam (optioneel)
  • functie (optioneel)
  • geboorteplaats
  • land van uitgifte/nationaliteit
  • adres

Waarom verzamelen we informatie/rechtsgrondslag voor verwerking

De verwerking van de hierboven genoemde persoonsgegevens is noodzakelijk voor het verifiëren van uw identiteit, zodat QuoVadis zijn producten en services aan u kan leveren. Onze rechtsgrondslag voor de verwerking is dat die noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract of voor de te nemen stappen om een contract te sluiten (in het geval van klanten die natuurlijke personen zijn), of omdat het in ons rechtmatige belang en het rechtmatige belang van onze klanten is om onze klanten onze services te leveren; voor die services is het noodzakelijk dat we de gegevens verwerken van de natuurlijke personen die vertegenwoordigers zijn van onze klanten (in geval van klanten die rechtspersonen zijn).

Met wie delen we de informatie?

Persoonsgegevens worden verzameld door onze verificatiemedewerkers, die als gegevensverwerkers contractueel gebonden zijn uitsluitend persoonsgegevens te verzamelen en verwerken in overeenstemming met onze instructies, en ze niet te gebruiken voor enig ander doeleinde. QuoVadis deelt uw persoonsgegevens niet met enige andere persoon of partij buiten de bedrijfsorganisatie van QuoVadis/DigiCert, waarbinnen de persoonsgegevens uitsluitend worden gebruikt voor het beheren van uw account en leveren van de door u gevraagde services.

Hoe worden uw gegevens beschermd?

Wij en onze verificatiemedewerkers gebruiken een combinatie van technische, administratieve, organisatorische en fysieke beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens. De toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot degenen die ze nodig hebben voor het leveren van onze services. Deze beveiligingsmaatregelen worden getest tijdens de jaarlijkse audits en accreditaties. Raadpleeg onze accreditaties voor meer informatie.

Uw opties

Individuen kunnen kiezen uit het proces voor identiteitsverificatie op afstand of het traditionele proces van persoonlijke identiteitsverificatie, waarbij een externe persoon de identiteit en het identiteitsbewijs van een individu persoonlijk controleert. Voor een persoonlijke identiteitsverificatie kunt u contact opnemen met het validatieteam via:

Nederland: NL – qv.cas.nl@digicert.com

België: BE – qv.cas.be@digicert.com

Duitsland: DE – qv.cas.de@digicert.com

Zwitserland: CH – qv.cas.ch@digicert.com

Verenigd Koninkrijk: UK – qv.cas.uk@digicert.com

Overig: Qv.cas@digicert.com

Overige informatie

Als u meer wilt weten over hoe QuoVadis omgaat met gegevens, kunt u hier onze privacyverklaring raadplegen.