DigiCert Privacyverklaring betreffende identiteitsverificatie op afstand

Identiteitsverificatie op afstand is een relatief nieuwe methode om personen biometrisch te authenticeren en wordt steeds vaker toegepast. DigiCert, Inc. en zijn affiliates ('DigiCert') geven klanten met specifieke producten en diensten, zoals onze documentondertekeningsoplossing, de mogelijkheid om hun identiteit op afstand te verifiëren. Daardoor wordt het identiteitsverificatieproces ten aanzien van de locatie flexibeler. Klanten die gebruik willen maken van de optionele identiteitsverificatie op afstand moeten aanvragers verplichten hun identiteitsbewijs te uploaden en een andere identiteitscontrole te doorstaan. Daarnaast moeten ze hun persoonsgegevens verstrekken om een DigiCert-account te kunnen openen. De details van de workflow en uw gegevensprivacy staan hieronder vermeld.

Het hoofdkantoor van DigiCert is gevestigd in Utah in de Verenigde Staten. Wij nemen uw privacy serieus en gebruiken uw persoonsgegevens alleen om de aangevraagde producten en diensten te leveren.

Wie zijn wij?

DigiCert is een wereldwijde leverancier van vertrouwensdiensten.

Wie is onze privacyfunctionaris?

Functionaris voor gegevensbescherming: Aaron Olsen, e-mail: privacy@digicert.com

Welke gegevens worden verzameld?

Voor de identiteitsverificatie op afstand verzamelen onze verificatiemedewerkers de gegevens die noodzakelijk zijn voor het leveren van de verificatieservices. Als onderdeel van dit proces verzamelen en verwerken we de volgende persoonsgegevens:

 • Informatie die u verstrekt bij het aanmaken van uw account (zie de openbare Privacyverklaring van DigiCert 'Informatie die DigiCert ontvangt' voor de informatie die we in dit proces verzamelen).
 • Een afbeelding van het identiteitsbewijs dat u verstrekt om uw identiteit te verifiëren. Met deze afbeelding verzamelen en verwerken we de informatie op uw identiteitsbewijs.
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Type identiteitsbewijs
 • Nummer identiteitsbewijs
 • Machineleesbare zone
 • Burgerservicenummer
 • Identiteitsbewijs geldig tot
 • Scan van identiteitsbewijs
 • Nationaliteit
 • Uitgiftedatum identiteitsbewijs
 • Uitgevende instantie
 • Afbeeldingen van uw gezicht (inclusief een driedimensionale gezichtsscan) om die te vergelijken met de afbeelding op uw identiteitsbewijs.
 • Overige informatie die mogelijk niet op uw identiteitsbewijs wordt vermeld, maar die we nodig hebben om uw aanvraag te voltooien, zoals:
  • Meisjesnaam (optioneel)
  • Functie (optioneel)
  • Geboorteplaats
  • Land van uitgifte/nationaliteit
  • Adres

Waarom verzamelen we informatie en wat is onze rechtsgrondslag voor verwerking?

De verwerking van de hierboven genoemde persoonsgegevens is noodzakelijk voor het verifiëren van uw identiteit, zodat DigiCert zijn producten en services aan u kan leveren. Onze rechtsgrondslag voor deze optionele verwerking van biometrische gegevens is toestemming; de records waarin de toestemming is geregistreerd, zijn op aanvraag beschikbaar voor de aanvrager.

Wie verzamelt de informatie?

We gebruiken applicaties van derden om uw gegevens rechtstreeks te verzamelen. Wanneer wij dergelijke applicaties gebruiken, staan die volledig onder onze controle en functioneren ze als gegevensverwerker; daarmee zijn ze contractueel gebonden om uitsluitend persoonsgegevens te verzamelen en verwerken in overeenstemming met onze instructies, en ze niet te gebruiken voor enig ander doeleinde.

Hoe wordt de informatie gebruikt?

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om uw identiteit te verifiëren voor gebruikersregistratie.

Met wie delen we de informatie?

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met enige persoon of partij buiten DigiCert en zijn tussenpersonen.

Waar wordt de informatie opgeslagen?

De persoonsgegevens van alle betrokkenen buiten Zwitserland die worden verzameld tijdens de identiteitsverificatie op afstand, worden verwerkt en mogelijk tijdelijk gedurende maximaal 90 dagen opgeslagen binnen de EER.

De persoonsgegevens van alle betrokkenen in Zwitserland die worden verzameld tijdens de identiteitsverificatie op afstand, worden verwerkt en mogelijk tijdelijk gedurende maximaal 90 dagen opgeslagen in Zwitserland.

Na elke tijdelijke verwerking worden persoonsgegevens voor identiteitsverificatie op afstand opgeslagen in overeenstemming met de instellingen in uw DigiCert-account. Raadpleeg de openbare Privacyverklaring van DigiCert 'Waar we uw gegevens bewaren' voor informatie over opslaglocaties.

Welke gegevens bewaren wij?

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Type identiteitsbewijs
 • Nummer identiteitsbewijs
 • Identiteitsbewijs geldig tot
 • Scan van identiteitsbewijs
 • Afbeelding van aanvrager
 • Nationaliteit
 • Uitgiftedatum identiteitsbewijs
 • Uitgevende instantie
 • Machineleesbare zone

Hoe worden uw gegevens beschermd?

Wij gebruiken een combinatie van technische, administratieve, organisatorische en fysieke beveiligingsmaatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens. De toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot degenen die ze nodig hebben voor het leveren van onze services. Deze beveiligingsmaatregelen worden getest tijdens de jaarlijkse audits en accreditaties. Raadpleeg onze accreditaties voor meer informatie. Ga naar https://www.digicert.com/legal-repository/security voor meer informatie over onze technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van uw persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Voor het proces van identiteitsverificatie op afstand wordt geautomatiseerde besluitvorming ingezet, waarbij u gebruikmaakt van een mobiel apparaat met een camera om foto's van uzelf te maken, die vervolgens worden vergeleken met uw foto op het geüploade identiteitsbewijs. Het proces is bedoeld om uw identiteit te verifiëren aan de hand van uw identiteitsbewijs. Als u geen gebruik wilt maken van dit optionele geautomatiseerde proces, kunt u uw identiteit persoonlijk laten verifiëren door een medewerker (zie 'Uw opties' hieronder).

We gebruiken de informatie uit uw identiteitsverificatie niet voor profileringsdoeleinden.

Uw opties

Individuen kunnen kiezen uit het proces voor identiteitsverificatie op afstand of het traditionele proces van persoonlijke identiteitsverificatie. In het traditionele proces van persoonlijke identiteitsverificatie worden uw identiteit en uw identiteitsdocumenten geverifieerd door een derde partij, zoals een advocaat of notaris. Voor instructies over het regelen van een persoonlijke verificatie door een goedgekeurde advocaat of notaris stuurt u een e-mail naar het validatieteam bij u in de buurt:

Nederland (NL): qv.cas.nl@digicert.com
Duitsland (DE): qv.cas.de@digicert.com
Zwitserland (CH): qv.cas.ch@digicert.com
Verenigd Koninkrijk (VK): qv.cas.uk@digicert.com
Overige Europese landen: qv.cas@digicert.com
Locaties buiten Europa: validation@digicert.com

Recht op intrekking

Afhankelijk van het land waar u woonachtig bent, inclusief de EU/EER, kunt u het recht hebben om uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens in te trekken. U kunt een verzoek indienen voor het intrekken van uw toestemming met ons Formulier privacyverzoek.

Overige informatie

Als u meer wilt weten over hoe DigiCert omgaat met gegevens, raadpleegt u de openbare Privacyverklaring van DigiCert.

Deze privacyverklaring

Naarmate onze organisatie groeit, zal naar verwachting deze privacyverklaring ook veranderen. Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden geactualiseerd om de wijzigingen in onze werkwijze met betrekking tot persoonlijke informatie weer te geven. U dient regelmatig onze site te raadplegen voor de actuele Privacyverklaring die van kracht is.

De Privacyverklaring is voor het laatst geactualiseerd op 13 maart 2023.

Contact

Als u vragen hebt over deze Privacyverklaring, kunt u een e-mail sturen naar: privacy@digicert.com.