Privacyverklaring betreffende identiteitsverificatie op afstand

Identiteitsverificatie op afstand is een relatief nieuwe methode om personen biometrisch te authenticeren en wordt steeds vaker toegepast. QuoVadis geeft klanten met specifieke producten en diensten, zoals onze documentondertekeningsoplossing, de mogelijkheid om hun identiteit op afstand te verifiëren. Daardoor wordt het identiteitsverificatieproces ten aanzien van de locatie flexibeler. Klanten die gebruik willen maken van de optionele workflow voor identiteitsverificatie op afstand dienen van aanvragers te verlangen dat zij hun identiteitsdocumenten uploaden, met goed gevolg een test van “in leven zijn” afleggen en de persoonsgegevens aanleveren die nodig zijn om een QuoVadis-account aan te kunnen maken. De details van de workflow en uw gegevensprivacy staan hieronder vermeld.

QuoVadis is een lid van de DigiCert Group. De moedermaatschappij, DigiCert, Inc., is gevestigd in Utah, Verenigde Staten. Wij nemen uw privacy serieus en gebruiken uw persoonsgegevens alleen om de aangevraagde producten en diensten te leveren.

Wie zijn wij?

QuoVadis is een gekwalificeerde verlener van vertrouwensdiensten in de EU en in Zwitserland. QuoVadis verleent diensten door middel van een groep dochterondernemingen in volledig eigendom.

Wie zijn onze privacyfunctionarissen?

Onze functionaris voor gegevensbescherming is Aaron Olsen (e-mail: privacy@digicert.com). Onze privacyfunctionaris is Barry Kilborn (e-mail: privacy@quovadisglobal.com).

Welke gegevens worden verzameld?

Bij het proces om identiteit op afstand te verifiëren, verzamelen onze functionarissen de informatie die nodig is voor onze dienstverlening. Wij nemen privacy serieus en gebruiken uw persoonsgegevens alleen om de aangevraagde producten en diensten te leveren. Als onderdeel van dit proces verzamelen en verwerken we de volgende persoonsgegevens:

 • Informatie voor het aanmaken van een account (zie QuoVadis Privacyverklaring “Welke gegevens worden verzameld?” voor de gegevens die bij dit proces worden verzameld)
 • Een afbeelding van het identiteitsdocument dat u verstrekt om uw identiteit te verifiëren. Met de afbeelding op het identiteitsdocument verzamelen en verwerken wij vervolgens de informatie in dat identiteitsdocument.
  • Voornaam
  • Achternaam
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Soort identiteitsdocument
  • Nummer identiteitsdocument
  • Machineleesbare zone
   • Het Nederlandse BSN wordt altijd verborgen
  • Nationaal identificatienummer
   • Het Nederlandse BSN wordt altijd verborgen
  • Identiteitsdocument geldig tot en met
  • Scan van identiteitsdocument
   • Het Nederlandse BSN wordt altijd verborgen
  • Nationaliteit
  • Datum van afgifte identiteitsdocument
  • Afgevende instantie
 • Afbeeldingen van uw portret (waaronder een driedimensionale gezichtsscan) om te vergelijken met de afbeelding op het identiteitsdocument dat u hebt verstrekt
 • Aanvullende informatie die niet in uw identiteitsdocument staat maar vereist is om de certificaataanvraag af te ronden, waaronder:
  • Meisjesnaam (optioneel)
  • Functiebenaming (optioneel)
  • Geboorteplaats
  • Land van afgifte/nationaliteit
  • Adres

Waarom verzamelen we gegevens? / Wettelijke grondslag voor de verwerking

De hierboven genoemde verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de verificatie van uw identiteit, zodat wij producten en diensten van QuoVadis aan u kunnen leveren. De wettelijke grondslag voor deze optionele biometrische verwerking is instemming en is voor de aanvrager op verzoek beschikbaar.

Wie verzamelt de gegevens?

Wij maken gebruik van derden om gegevens rechtstreeks van u te verzamelen. Wanneer we gebruikmaken van derden, handelen zij volledig onder onze zeggenschap en fungeren ze als gegevensverwerker.

Hoe worden de gegevens gebruikt?

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om uw identiteit te verifiëren zodat u als gebruiker geregistreerd kunt worden. Deze derden zijn als gegevensverwerkers contractueel verplicht om persoonsgegevens louter in overeenstemming met onze instructies te verzamelen en te verwerken, en deze niet voor enig ander doel te gebruiken.

Met wie delen wij de gegevens?

Uw persoonsgegevens worden met geen enkele persoon of partij buiten de DigiCert Group gedeeld.

Waar worden de gegevens opgeslagen?

Persoonsgegevens die worden verzameld bij de identiteitsverificatie op afstand worden volledig binnen de Europese Economische Ruimte verwerkt en mogen door onze verwerker maximaal 90 dagen worden opgeslagen.

 • De volgende gegevenselementen worden door ons bewaard:
  • Voornaam
  • Achternaam
  • Geboortedatum
  • Geboorteplaats
  • Soort identiteitsdocument
  • Nummer identiteitsdocument
  • Identiteitsdocument geldig tot en met
  • Scan van identiteitsdocument
   • Het Nederlandse BSN wordt altijd verborgen
  • Afbeelding aanvrager
  • Nationaliteit
  • Datum van afgifte identiteitsdocument
  • Afgevende instantie
  • Machineleesbare zone
   • Het Nederlandse BSN wordt altijd verborgen

Hoe worden uw gegevens beschermd?

Wij gebruiken een combinatie van technische, administratieve, organisatorische en fysieke veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. De toegang tot uw persoonsgegevens is beperkt tot diegenen die toegang dienen te hebben om de dienst te kunnen verlenen. Deze veiligheidsmaatregelen worden getest in het kader van onze jaarlijkse audits en accreditaties. Raadpleeg voor nadere bijzonderheden onze accreditaties.

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering

Het proces voor identiteitsverificatie op afstand maakt gebruik van geautomatiseerde besluitvorming, waarbij u van een mobiel apparaat met camera gebruikmaakt om afbeeldingen van uzelf te maken, die vervolgens worden vergeleken met uw afbeelding op het geüploade identiteitsdocument. Dit proces is bedoeld om uw identiteit zoals vermeld op het identiteitsdocument te verifiëren. Als u geen gebruik wilt maken van dit optionele geautomatiseerde proces kunt u ervoor kiezen om uw identiteit persoonlijk door een functionaris te laten verifiëren.

Wij passen geen profilering toe.

Uw opties

U kunt ervoor kiezen om uw identiteit op afstand of persoonlijk te laten verifiëren. In het laatste geval komt een functionaris van een derde partij bij u langs om uw identiteit en identiteitsdocumenten te verifiëren. Om een afspraak te maken voor een persoonlijk identificatiebezoek neemt u contact op met het betreffende validatieteam.

Overige informatie

Raadpleeg voor meer informatie over hoe QuoVadis omgaat met persoonsgegevens hier onze andere privacyverklaringen.

Deze privacyverklaring

Met de groei van onze organisatie zal, naar verwachting, deze privacyverklaring mettertijd wijzigingen ondergaan. Ook kan deze privacyverklaring periodiek worden aangepast om uiting te geven aan wijzigingen in hoe wij met persoonsgegevens omgaan. Het beste is om onze website regelmatig te bezoeken om te zien welke privacyverklaring op dat moment geldt.

Deze privacyverklaring is voor het laatst op 11 augustus 2022 bijgewerkt.

Contact

Neem voor vragen over deze privacyverklaring contact met ons op via e-mail: privacy@digicert.com.